Privacystatement

Registratiegegevens
Om gebruik te kunnen maken van de digitale diensten van Casa Sin Fin, vragen we gebruikers om zich te registreren door bepaalde gegevens online in te vullen. De informatie die de gebruiker in de vakjes invult met betrekking tot naam, bedrijf, adres, e-mailadres en telefoonnummer wordt "registratiegegevens" genoemd.


Contact details
Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen hierover of wilt u contact met ons opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens: Adres: Paraje El Curato 17, 04288 Bédar Telefoon: +32474448161 E-mail: info@ casa -sin-fin.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Casa Sin Fin verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden: Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Casa Sin Fin; (uitvoering van de overeenkomst) Verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming van de betrokkene) Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het verstrekken van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten.
Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt.
Wij moeten in zo'n geval meewerken en zijn dus verplicht deze gegevens te verstrekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Bewaartermijn
Casa Sin Fin bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of wettelijk vereist zijn.

Dataveiligheid
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn alle personen die namens Casa Sin Fin van uw gegevens kennis kunnen nemen gebonden aan geheimhouding en hanteren wij een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft recht op inzage in en correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Bovenaan deze privacyverklaring vindt u hoe u contact met ons kunt opnemen. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactpagina van onze website.
Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of namens u rechtstreeks aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij aan voornoemde verzoeken kunnen voldoen.

Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.
U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven, of dat u bepaalde applicaties mogelijk niet kunt gebruiken.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op.
U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.